Om oss

Kollegor är ett webbaserat system för ärendehantering, rekrytering och tidsbokning av kursledare. Kollegor följer de krav som ställs vid hantering av personuppgifter enligt GDPR lagstiftningen. Vid bokning av kurs matchas kundens krav mot kursledarnas kompetens, enbart när dessa stämmer presenteras kursledaren för det specifika uppdraget. Varje uppdrag får ett unikt ärendenummer, detta medför att samtliga ärenden är spårbara och möjliggör att samma kursledare kan bokas återkommande där hen är introducerad och känd.

Beställaren har möjlighet till en egen vy efter inloggning och kan själv lägga in förfrågningar om uppdrag, de kan även följa ärendet och ta ut rapporter samt faktureringsunderlag.

Systemet har även ett antal fördefinierade rapporter som möjliggör uppföljning av verksamheten.