Priser

Grundpris
Kostnaden avser priset per månad för användande av tjänst enligt villkoren i avtalet. Priset baseras på antalet licencer företaget har registrerat. Revidering av månadskostnad sker per den 1/7 varje år och gäller därefter i 12 månader.

Kursledare registrerade i systemet Kr/månad
0-10 100kr
11-25 250kr
26-50 500kr
51-75 750kr
76-100 1000kr
>100 enligt offert


Utbildning
Introduktionsutbildning via webblösning 1500kr Introduktionsutbildning på plats, pris enligt ovan samt tillkommande kostnader för traktamente, rese och boende kostnader.

Kundspecifik utveckling Enligt offert


Supportavtal
Nivå 1 Vardag dagtid mellan 8-17 via mail i första hand. Ingår enligt avtal
Nivå 2 Tillgänglighet dagtid mån - fre Efter offert
Nivå 3 Tillgänglighet 24/7 Efter offert