Tjänster

Ärendehantering
Alla som dagligen arbetar med ärendehantering vet hur viktig det är att allt ska fungera utan problem eller missöden. Kollegor är ett webbaserat ärendehanteringssystem som möjliggör en enklare och effektivare ärendehantering i ert företag. I ärendehanteringssystemet hanterar ni företagets ärenden och uppföljningen av dessa. Systemet kan anpassas till nästan alla typer av verksamheter - myndigheter, organisationer samt stora och små företag. Kollegor hjälper er att höja kvaliteten och förenkla kunddialogen.

Med Kollegor ärendehanteringssystem kan ni:

  • hantera ärenden gällande reklamationer, personalfrågor etc.
  • få kontroll så att inget faller mellan stolarna.
  • få automatiserad bevakning med larmfunktion.
  • få statistik och underlag för beslut och förändringar

Bokning
Ett enkelt och användarvänligt system som minskar er tid vid bokning av kursledare.

Tidrapport
De anställda kan via dator eller mobil godkänna eller korrigera utförda bokningar. Schemalagda bokningar av tjänster som är lönegrundande summeras för lönesättning och ligger till grund för fakturering.

Kunder
Kollegor gör det möjligt för era kunder att registrera lediga uppdrag direkt. Kunderna kan därefter följa de pågående ärendena.

Kursledare
Till kursledare som är ilagda i systemet kan en stor mängd information såsom olika former av anteckningar, uppladdade filer, anställnings- och löneinformation m.m. Här finns även länkar till den anställdes bokningar

Dokument
Maximal tillgänglighet där ni väljer vad kursledaren ska ha möjlighet att nå via systemetRapporter
För att skapa en så flexibel och välintegrerad lösning som möjligt har vi valt att arbeta med standardiserade rapportverktyg