Kommunicera och hantera dina utbildningar enkelt

Håll koll på dina utbildningar och bokade föreläsnignar via vår tjänst

Prova kollegor!

Kursbokning

Tidsbokning för kurser sker automatiskt när de bokas för ett uppdrag. Kursledare kan själv redigera enstaka pass om det sker förändringar

Ärenden

Kollegor ger dig alla möjligheter och funktioner som ditt företag behöver i den dagliga driften

Statistik

Kollegor ger er möjlighet att följa upp verksamheten via de rapporter som finns inlagda i systemet

Enkelt för personalen

Personalen har alltid tillgång till sitt aktuella schema och kan lämna intresseanmälan för uppdrag som ligger ute. Personalen kan ta del av viktig information och kommunicera med sina kollegor.

Kollegor är ett webbaserat system för ärendehantering, rekrytering och tidsbokning av kursledare. Kollegor följer de krav som ställs vid hantering av personuppgifter enligt GDPR lagstiftningen.

Systemet kan anpassas till nästan alla typer av verksamheter - myndigheter, organisationer samt stora och små företag. Kollegor hjälper er att höja kvaliteten och förenkla kunddialogen.

Var du vill – när du vill

Kollegor finns alltid tillgängligt via telefon, smartplatta eller dator för både chefer, personal och kunder.

Personalen kan ta del av viktig information och kommunicera med medarbetare och chefer.